top of page
politica-privacidad-aviso-legal.jpg

Aviso legal e condicións de uso

Datos responsables
• Identidade do responsable: Arturo A. Gómez
• Correo electrónico: writer@arturoagomez.com

Neste espazo, o usuario poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e eu como responsable deste sitio web.

Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar coa túa navegación.

Arturo A. Gómez, como responsable deste sitio web, asumo o compromiso de procesar a información dos meus usuarios e clientes con plenas garantías e de cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos meus usuarios. datos.

Polo tanto, este sitio web cumpre estritamente coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), e co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Tamén cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos de a Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Política de Privacidade
Cal é o propósito do tratamento dos seus datos persoais?

En www.arturoagomez.com trato a información proporcionada por persoas interesadas para os seguintes fins: Para xestionar o envío da información que solicitan, proporcióneselles aos interesados ofertas de produtos e servizos que lles interesen. Non tomarei decisións automatizadas en función dos perfís da base de datos. Si, enviaranse correos electrónicos automatizados, previamente programados polo propietario dos datos ou os seus fornecedores de servizos ou empregados, co fin de enviar información sobre as novidades do blogue e os produtos comerciais que se ofrecerán a través deste sitio web. están aloxados nel ou en plataformas de terceiros proveedores do devandito servizo. Tamén empregarei todo tipo de cookies que considere axeitadas á miña marca persoal.

Canto tempo gardarei os teus datos?

Os datos persoais proporcionados na páxina web www.arturoagomez.com conservaranse durante un período de dez anos desde a última confirmación do seu interese. Tamén se conservarán mentres se manteña a relación comercial. Desaparecerán cando o interesado solicite a súa eliminación ou portabilidade.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da subscrición en liña ao formulario de contacto da web www.arturoagomez.com.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?
Moitas ferramentas que uso para xestionar os teus datos son contratadas por terceiros.
Para proporcionar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, https://arturoagomez.com comparte datos cos seguintes provedores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo de análise web prestado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics usa "cookies", que son ficheiros de texto localizados no seu computador, para axudar a https://arturoagomez.com a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o seu uso de https://arturoagomez.com (incluído o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.

Aloxamento: WIX

Marketing por correo electrónico

Pola súa banda, os datos de correo electrónico e nome incorporaranse ao ficheiro LISTAS DE CORREO, para o envío de comunicacións comerciais.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se Arturo A. Gómez está tratando ou non datos persoais que lle afectan. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poden solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os manteremos para o exercicio ou defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poden opoñerse ao tratamento dos seus datos. Arturo A. Gómez deixará de procesar os datos, agás motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Como obtivemos os teus datos?

Os datos persoais cos que trata Arturo A. Gómez proceden do propio sitio web, correo electrónico ou mensaxería instantánea. As categorías de datos que trato son: Datos de identificación, enderezos electrónicos. Informamos tamén que non obtendo datos especialmente protexidos de xeito regular. Se me chegan datos especialmente protexidos, protexerémolos de acordo coa normativa vixente.

Condicións xerais de uso
Estas condicións xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas web, membros do sitio web arturoagomez.com, incluídos os contidos e servizos dispoñibles nelas. Calquera persoa que acceda á web, https://arturoagomez.com ("usuario") comprométese a someterse ás Condicións Xerais vixentes en todo momento do portal https://arturoagomez.com.

Compromisos e obrigas dos usuarios
O usuario está informado e acepta que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Arturo A. Gómez. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen violar a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.
Está prohibido o uso do sitio web, con fins ilegais ou prexudiciais, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

• A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a non ser que teña a miña autorización como lexítimo propietario;
• Calquera violación dos dereitos do provedor ou de min como lexítimo propietario;
• O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Ao usar o sitio web, https://arturoagomez.com, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de Arturo A. Gómez ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o portal https : //arturoagomez.com ou impedindo, de calquera xeito, o uso normal da web.
Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, https: // arturoagomez.com non pode garantir a ausencia de malware ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos ( software e hardware) do usuario ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos contidos nel, aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos nocivos.

Anuncios patrocinados, ligazóns de afiliados e publicidade
Este sitio web ofrece aos usuarios contido patrocinado, anuncios e / ou ligazóns de afiliados.
Entre as ligazóns proporcionadas, existe a posibilidade de informar e referirse a produtos e / ou servizos e / ou infoprodutos. Nestes últimos casos, esa solicitude será remitida a terceiros.
A información que aparece nestas ligazóns de afiliados ou nos anuncios inseridos é subministrada polos propios anunciantes, dos cales Arturo A. Gómez non se fai responsable de posibles inexactitudes ou erros que poidan conter os anuncios, nin garante a experiencia de ningún xeito., integridade ou responsabilidade dos anunciantes ou a calidade dos seus produtos.
Os anuncios permanecerán publicados no portal ata que sexan eliminados ou suspendidos polo anunciante ou Arturo A. Gómez, que loxicamente non se fará responsable de que, unha vez eliminados das súas bases de datos, os anuncios continúen indexados en motores de busca fóra deste portal.

Calquera relación contractual ou extracontractual que o usuario formalice cos anunciantes, afiliados ou terceiros contactados a través deste portal enténdese feita única e exclusivamente entre o usuario e o anunciante e / ou terceira persoa. O usuario sabe e acepta que https://arturoagomez.com só actúa como canle ou soporte publicitario e que, polo tanto, non ten ningún tipo de responsabilidade por danos ou perdas de calquera natureza causados polas súas negociacións, conversas e / ou relacións contractuais ou non contractuais con anunciantes ou terceiros, naturais ou legais, contactadas a través deste portal.

Medidas de seguridade
Os datos persoais comunicados polo usuario a arturoagomez.com poden almacenarse en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a Arturo A. Gómez, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida. nela de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos. A comunicación entre os usuarios e https://arturoagomez.com utiliza unha canle segura e os datos transmitidos están cifrados grazas aos protocolos https, polo que garante as mellores condicións de seguridade para que se garanta a confidencialidade dos usuarios.

Plataforma de resolución de conflitos
Tamén poño a disposición dos usuarios a plataforma de resolución de disputas proporcionada pola Comisión Europea e que está dispoñible no seguinte enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Dereitos de propiedade intelectual e industrial
En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, prohíbese expresamente a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método para poñelos a disposición, de todos ou parte dos datos. páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Arturo A. Gómez. O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de Arturo A. Gómez.

O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén pero non exhaustivo o texto, o software, o contido (incluída a estrutura, selección, disposición e presentación do mesmo), podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas rexistradas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.
No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual debido á introdución de determinados contidos na web, deberán notificar a Arturo A. Gómez a devandita circunstancia indicando:
• Datos persoais do interesado propietario dos dereitos presuntamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro que non sexa o interesado.
• Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

ligazóns externas
As páxinas web https://arturoagomez.com fornecen ligazóns a outros sitios web e contidos propios de terceiros como:
• Ferramentas
• Medios
• Contido doutros blogs
• Ligazóns de afiliados

Exclusión de garantías e responsable
Arturo A. Gómez non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera índole que puidesen ser causados por:
• A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web, ou dos seus servizos e contidos;
• A existencia de malware, programas maliciosos ou prexudiciais nos contidos;
• Uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal;
• A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
• O prestador non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Dereito aplicable e xurisdición
En xeral, as relacións entre Arturo A. Gómez e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de España.

Contacto
No caso de que algún usuario teña algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou algún comentario no portal https://arturoagomez.com, diríxase a writer@arturoagomez.com.

O aviso legal actualizouse por última vez o 17-02-2021.

bottom of page